Бинарни опции

Бинарните опции са един нов начин за търговия с финансови инструменти, който позволява изключителна гъвкавост. Съществуват множество видове поръчки, всяка от които със свои предимства и недостатъци. Чрез бинарните опции, трейдърите могат да изтъргуват буквално всяка ситуация на пазара, дори и липсата на такава!

ТОП БРОКЕРИ ЗА БИНАРНИ ОПЦИИ

БрокерМин. ДепозитБонусРевюПосети СайтОтваряне на Сметка
$250100%Прочети РевюПосети Сайт
$400100%Прочети РевюПосети Сайт
$25025%Прочети РевюПосети Сайт
$50$50Прочети РевюПосети Сайт

Интервю с Генади Гешев – ръководител “Международни Финансови Пазари” – ЕЛАНА Трейдинг.

Трябва обаче да се има предвид, че бинарните опции са рискови инструменти, които могат да доведат до пълната загуба на инвестирания капитал за много кратко време. Следователно всеки един търговец следва да се запознае обстойно с условията на търговия при брокера, при който си отваря сметка.

Какво са Бинарните Опции? (ВИДЕО)

Предимства на Бинарните Опции

Бинарните опции притежават редица предимства. Ето и най-важните от тях според нас:

1. Печалбата и загубата са ясни преди сделката.

2. Може да се търгува с малки суми.

3. Възполване както от възходящи и низходящи, така и от непроменящи се пазари (рейндж).

Характеристики на Бинарните Опции

Основните характеристики на бинарните опции са премия, печалба/загуба, падеж на опцията и бариера. Разбирайки тези характеристики, инвеститорът е в състояние да изгради правилна стратегия за взимане на инвестиционни решения. Всяка от характеристиките е разгледана в детайли по-долу:

Премия

Това е цената, която инвеститорът заплаща за да сключи сделката с бинарна опция.

Очаквана Печалба/Загуба

Възвръщаемост на бинарната опция при достигане на падежа й.

Падеж на Опцията

expiry timeОпределен момент от времето, когато периодът на опцията изтича и инвеститорът реализира печалба или загуба в зависимост от предвиждането си.

Падежът на бинарната опция може да бъде много кратък – напр. 5 мин.

Бариера (Strike Цена)

Определено ценово ниво, което опцията трябва да достигне или да не достигне, за да се реализира печалба. Ако цената достигне бариерата дори и преди падежа, сделката приключва с печалба или загуба.

Още Характеристики

За разлика от обикновените опции, при бинарните такива премията и възвръщаемостта са предварително ясни. Например, при сключване на сделка с бинарна опция базирана на цената на петрола с падеж след 1 час, инвеститорът заплаща $50 и очаква възвръщаемост от 70% при правилна прогноза за цената след 1 час и 0% при неправилна прогноза.

При търговията с бинарни опции не съществува марджин, спред и марджин кол за разлика от валутната търговия. Също така липсват стоп и лимит поръчки, тъй като възможните изходи от сделката са предварително определени печалба или загуба. Затова и името на тези инструменти е бинарни опции, подсказващо, че има 2 възможни резултата от търговията.

Видове бинарни опции

Съществуват 3 вида бинарни опции и всички останали са техни разновидности или производни. Това са:

  • High/Low
  • In/Out
  • Touch/No Touch

Всеки от гореизброените видове е разгледан детайлно в отделни публикации в секцията обучение на BinaryOptions.Bg. По-долу може да разгледате основните характеристики на всеки от видовете, като накрая на всяко описание е предоставена връзка към страницата, описваща в детайли конкретния вид бинарна опция.

High Low

high low graphПри High Low Бинарни опции смисълът е да се предвиди дали пазарната цена на даден актив, върху който е базирана опцията ще бъде по-ниска или по-висока от т.нар. strike цена или бариера, в точно определен бъдещ момент от времето. Възможни са 2 прогнози – да и не.

В случай, че инвеститорът предвижда цената да расте, той закупува CALL опция и очаква цената да е по-висока от strike цената при настъпване на падежа на опцията. Ако инвеститорът прогнозира, че цената при падеж на бинарната опция ще е по-ниска от strike цената, то той ще закупи PUT опция и ще очаква печалба при сбъдване на прогнозата си.

За да направят тези поръчки по-лесни, брокерите на бинарни опции използват по-прости наименования в платформите си. Срещат се бутони като UP/DOWN или RISE/FALL, чрез които инвеститорът ясно заявява прогнозата си – цената нагоре или надолу.

Подробно за High Low бинарни опции

In Out

Този вид бинарна опция е известна също като tunnel или boundary опция, означаващи съответно тунел или гранична опция, ако използваме буквален превод. Начинът на търговия се различава от High Low и става по следния начин:

Инвеститорът задава долна и горна граница на цената, т.нар рейндж и очаква цената да остане в (In) или извън (Out) тези граници по време на падежа на опцията, предварително зададен от брокера.

Повече за In Out бинарни опции

Touch/No Touch

Този вид бинарни опции се търгуват, като инвеститорът предвижда дали цената на актива ще достигне (Touch) или не (No Touch) бариерата по време на падежа на опцията. Достигането на цената трябва, обаче, да се случи поне веднъж по времето, когато сделката е активна.  Ако цената не “докосне” бариерата нито веднъж, то инвеститорът ще загуби премията, инвестирана в тази сделка.

Сделка от тип No Touch е точно обратното на Touch бинарна опция. При нея инвеститорът се надява, цената на актива никога да не достигне бариерата по времето на сделката и при падежа. С други думи, ако опицята изтече, без цената да е “докоснала” бариерата нито веднъж, то сделката е печеливша. В противен случай инвеститорът ще загуби първоначално вложената инвестиция.

При типът Touch/No Touch бинарни опции съществуват и вариациите Double Touch и Double No Touch. При тях инвеститорът задава ценови граници и се надява, че цената ще “докосне” и двете нива или съответно няма да докосне и двете нива при падеж на опцията.

Повече за Touch бинарни опции

Бинарни опции Option Builder

option builderНякои брокери предлагат популярната напоследък функция Option Builder, при която инвеститорът има възможността да моделира правилата на сделката, включително и падежа. Така например, ако инвеститорът вярва, че цената на петрола ще премине определено ниво след точно 3 часа (да кажем, след публикуването на определени новини), то той може да зададе бинарна опция с падеж след 3 часа.

Също така, инвеститорът може да избере възвръщаемост и при двата изхода от сделката. Ако например при печалба брокерът изплаща 80% и 0% при загуба, може да се избере разпределението да е 50% на 30% като по този начин рискът от загуба на първоначалната инвестиция се намалява, но също и потенциалната печалба.

Възможност за Удължаване на Падежа

Някои брокери предлагат и възможността трейдърът да удължи падежа, ако вижда, че неговата опция отива към загуба. Разбира се, това не е безплатно и струва допълнителни 30% инвестирана сума. Съпоставено с ФОРЕКС търговията, това е равносилно на довнасяне на пари за поддържане на губеща позиция и недостатъчен марджин.

Брокери на Бинарни Опции

Търговията с бинарни опции е изключително популярна в световен мащаб през последните 3 години, но вече набира скорост и у нас. Някои брокери вече са превели платформите си на Български език, за да улеснят клиентите си. Пълен списък на брокери на бинарни опции с детайлни анализи относно активи, видове опции, депозити и специални услуги можете да намерите на нашия сайт.

Както и с другите индустрии, където големи количества пари се търгуват, съществуват и измамни брокери на бинарни опции. Те обикновенно не са регулирани от финансови комиисии, често са регистрирани в офшорни зони. Нашият съвет е добре да се информирате относно брокера, с който сте склонни да отворите реална сметка. Ако имате нужда от нашата помощ, моля свържете се с нас или просто използвайте детайлните ревюта, които сме проверили и описали за всеки брокер.

Poseti_nadejden_broker_btn_BOBG

Търговията с Бинарни опции е високо рискова и може да доведе до пълна загуба на първоначално вложения капитал. Поради тази причина не трябва да инвестирате парични средства, които не можете да си позволите да загубите. Различните видове бинарни опции увеличават както възможността за печалба, така и риска за загуба.